مخازن ذخیره رو زمینی

1) انجام مطالعات اوليه و طراحي سيستم حفاظت كاتديمخازن و اسكله صادراتي بندر طاهري مربوط به تأسيسات پالايشگاه فجر جم ( بااستفاده از آندهای (MMO
2) طراحي سيستم حفاظت كاتدي دائمي كف مخازن شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي درتلمبه خانه شهرستان نكا
3) طراحی سيستم حفاظت کاتدی داخلی 10 دستگاه مخزن ذخيره آب شرکت صنايع آذر آب
4) تامين اجناس و اجرای سيستم حفاظت کاتدی کف مخازن 101, 102 و 103 تلمبه خانه نکا
5) طراحی و تأمين تجهيزات و اجرای سيستم حفاظت کاتدی مخازن نيروگاه نکا برق منطقه ای مازندران
6) نصب آندهای MMO RIBBON برای کف مخازن
7) طراحی و اجرای حفاظت کاتدی پروژه احداث مخزن 500 متر مکعبی گازوئیل بهرگان توسعه کران عمران و صنعت لیان
8) طراحی، تامین تجهیزات و نصب سیستم حفاظت کاتدی مخازن نفت برای شرکت پایدار پولاد
9) اجرای سیستم حفاظت کاتدیک مخازن پروژه طرح ساماندهی بندر صادراتی ماهشهر – بخش خشکی مخازن پتروشیمی – ماشین سازی اراک
10) عمليات طراحي مهندسي تامين متريال و اجرا و راه اندازي تاسيسات و تجهيزات احداث ايستکاههاي حفاظت کاتديک مخازن مازوت – نيروگاه توليد برق شازند اراک
11) عمليات نصب، ر اه اندازي و آزمايش عملکرد سيستم حفاظت کاتدي مخازن ذخيره و صدور فرآورده هاي نفتي در قطعات T4وT3- شرکت ساختمانی ست
12) طراحي و تامين تجهيزات سيستم حفاظت کاتدي 5 دستگاه تانک کربن استيل – شرکت کانی مس
13) طراحي پايه و تفضيلي حفاظت کاتديک مخزن 20 هزار متر مکعبي نيروگاه آبادان – شرکت راهبرد سازه
14) نصب و خريد سيستم حفاظت کاتديک مخازن پروژه خارک – شرکت نارديس
15) طراحی، تامين کالا و تجهيزات سيستم حفاظت کاتدی مخازن بندر شهيد رجايی – شرکت فومن شيمی گستر
16) اجرا و نصب سيستم حفاظت کاتدی مخازن بندر شهيد رجايی – شرکت فومن شيمی گستر