سازه های دریایی

1) توليد آندهاي فداشونده آلومينيومي از نوع Al –Zn – In به سفارش شركت مهندسين مشاور بينا جهت استفاده در ايستگاه راهنمايان اسكله بندر امام خميني
2) تهيه و توليد آند روي جهت نصب برروي اسكله بنا به درخواست پالايشگاه گاز سرخون و قشم
3) تهيه و توليد آند روي جهت نصب برروي شناور بنا به درخواست شركت صنعتي دريايي ايران (صدرا)
4) توليد آندهاي فداشونده آلومينيومي Al – Zn – Inجهت نصب بر روی شناور به سفارش شركت صنايع فرا ساحل ايران
5) توليد و تامين تجهيزات سيستم حفاظت كاتدي اسكله نفتي نكا (شامل آند MMO و آندهای فداشونده Al, Zn, In)
6) نصب و اجراي سيستم حفاظت كاتدي اسكله نفتي نكا (با استفاده از آندهای MMO)
7) تامين تجهيزات, تعمير و اصلاح سيستم حفاظت کاتدی اسکله های 1, 2 و 3 مجتمع پتروشيمی رازی (با استفاده از آندهای MMO)
8) طراحی, تامين تجهيزات و نصب سيستم حفاظت کاتدی اسکله کالا در جزيره خارک(با استفاده از آندهای MMO)
9) مشاوره و طراحی سيستم حفاظت کاتديک اسکله منطقه ويژه خليج فارس– شرکت صنايع معدنی و فلزی خليج فارس
10) طراحي،نظارت بر اجرا و راه اندازي سيستم حفاظت کاتدي دائمي سازه هاي دریایی و اسکله صادراتی ساروج در عسلویه– شرکت آسيای آرام