حضور در نمایشگاه ها

شرکت در نمایشگاه های تخصصی

شرکت مهندسی فرا صنعت بان در دو دهه فعالیت در صنایع نفت، گاز و بتروشیمی افتخار داشته است در نمایشگاه های  تخصصی ملی و بین المللی زیر حضور داشته است و نسبت به معرفی توانمندی های خود به صنایع ذیربط اقدام نمایید