ارتباط با دانشگاه

این شرکت در راستای بیشبرد اهداف تحقیق و توسعه و ایجاد ارتباط با دانشگاه های صنعتی و مادر ، در کشور اقدام به ایجاد همکاری و انجام بروژه های مشترک با مراکز علمی نموده است لذا این شرکت با مراکز علمی و دانشگاهی زیر برای انجام بروژه های مشترک در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری از علاقمندان دعوت به همکاری می نماید.