فراتر از تخصص
فراتر از تخصص

طراحی، تامین اقلام و تجهیزات، مشاوره و عیب یابی،عملیات اجرایی و راه اندازی سیستم های حفاظت کاتدی، مهندسی و پایش خوردگی

فراتر از تخصص
فراتر از تخصص

طراحی، تامین اقلام و تجهیزات، مشاوره و عیب یابی،عملیات اجرایی و راه اندازی سیستم های حفاظت کاتدی، مهندسی و پایش خوردگی

پیام مدیرعامل

در دنیای مدرن و فراصنعتی امروز، شرکت هایی در عرصه رقابت موفق خواهند بود که با خلاقیت و نوآوری باعث ایجاد انعطاف و تلفیق علم و تجربه شوند و در مقابل تغییرات و پیشرفت روز افزون، توانایی همسان سازی روش های موجود و روش های نوین را در صنعت و محیط کسب و کار خود داشته باشند. این شرکت توانسته است فعالیت خود را در زمینه مهندسی خوردگی و مهندسی حفاظت کاتدی و زیر مجموعه های آن را نه تنها در صنایع ایران بلکه در صنایع مختلف کشورهای همسایه نیز توسعه دهد. نقش این شرکت هر چند در پیشرفت صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع دریایی، صنایع نیروگاهی و سایر صنایع مادر کوچک بوده، ولی از طرف کارفرمایان محترم مورد تقدیر و تشکر قرار گرفته است. در ضمن صدور خدمات مهندسی به خارج از کشور مهر تاییدی بر کیفیت، صداقت و مدیریت عملکردی این مجموعه را داشته است.